BEHOV FOR STOR VAREBIL???

• Flytting i Oslo og Østlandsområdet
 


 

SMÅ VARER SKAL FLYTTES???

• Flyttehjelp og pakking

 

• Spesialflytting IT-utstyr

 

• Avfallshåndtering

 

• Låsesmed

 

• Pianoflytting

VI ER FLERE SOM KAN HJELPE!!!

• Renhold:

Flyttevask / Visningsvask / Innflyttingsvask

 

• Lagertjenester:   Mellomlagring / Langtidslagring